Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Nagranie obrad XXV Sesji Rady Gminy Mielec
Nagranie obrad XXV Sesji Rady Gminy Mielec z dnia 29 września
2021 roku.
29.09.2021 więcej
Nagranie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Mielec
Nagranie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021
r.
16.07.2021 więcej
Nagranie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Mielec
Nagranie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Mielec z dnia 16 czerwca
2021 r.
16.06.2021 więcej
Nagranie obrad XXII Sesji Rady Gminy Mielec
Nagranie obrad XXII Sesji Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia
2021 r.
28.04.2021 więcej
Nagranie obrad XXI Sesji Rady Gminy Mielec
Nagranie obrad XXI Sesji Rady Gminy Mielec z dnia 31 marca 2021
r.
31.03.2021 więcej
Nagranie obrad XX Sesji Rady Gminy Mielec
Nagranie obrad XX Sesji Rady Gminy Mielec z dnia 17 lutego 2021
r.
16.02.2021 więcej
Transmisja obrad I Sesji Rady Gminy Mielec
Transmisja obrad I Sesji Rady Gminy Mielec w dniu 19 listopada
2018 r.
11.01.2021 więcej
Transmisja obrad II Sesji Rady Gminy Mielec
Transmisja obrad II Sesji Rady Gminy Mielec w dniu 28 listopada
2018 r.
11.01.2021 więcej
Transmisja obrad III Sesji Rady Gminy Mielec
Transmisja obrad III Sesji Rady Gminy Mielec w dniu 28 grudnia
2018 r.
11.01.2021 więcej
Transmisja obrad IV Sesji Rady Gminy Mielec
Transmisja obrad IV Sesji Rady Gminy Mielec w dniu 6 lutego 2019
r.
11.01.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się